BEGROTING HAARLEM 2021

Haarlem neemt maatregelen om gevolgen coronavirus en structurele groei jeugdhulp en Wmo op te vangen en Haarlem investeert in onderwijshuisvesting, vastgoed, cultuur, verduurzaming en sportvoorzieningen. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben het financieel moeilijk. Veruit de belangrijkste oorzaak hiervan is de stijging van de kosten van taken die van het Rijk naar gemeenten zijn overgegaan, [...]

NIEUWE STADSDICHTER HAARLEM BEKEND

Darryl Danchelo Osenga wordt de nieuwe stadsdichter van Haarlem. Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies van de Benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem overgenomen. Om in aanmerking te komen voor de begeerde titel schreef Osenga onder meer het gedicht ‘Zusje van de hoofdstad’. Lees meer in dit persbericht: https://www.wijkraadburgwal.nl/wp-content/uploads/2020/09/persbericht-nieuwe-stadsdichter-haarlem.pdf     Terug naar overzicht

OPEN HUIS NIEUWE HAGEDIS

Maak kennis met het vernieuwde Broederhuis, een plek voor en door de buurt. We maken van het Broederhuis een plek waar iedereen welkom is. Een plek waar je kunt sporten, een kop koffie drinken, iets kunt eten, buurtgenoten kunt ontmoeten, vragen kunt stellen en een plek voor activiteiten in de wijk. Een plek voor en [...]

THEMA-AVOND ‘MAAK MIJN BUURT’

Kom jij ook naar de bewonersbijeenkomst op WOENSDAG 30 SEPTEMBER? Deze is volledig in het teken staat van ons Burgwal initiatief ‘Maak mijn buurt’. De 2 thema’s die volgende week woensdag aan de orde zijn, zijn GROEN MET ‘IMPACT’ & DE SOCIALE VERBINDING IN DE BUURT. In de bijeenkomst willen we onze ideeën concreet maken [...]

WIJKKRANT JUNI 2020

DOWNLOAD HIER DE PDF VERSIE Terug naar overzicht

VERKEERSBESLUIT KADEMUUR

***UPDATE VERKEERSBESLUIT SPAARNE*** Mededeling van de gemeente Haarlem over de parkeerplaatsen aan het Spaarne: Het gaat om het achteraf formaliseren (via een verkeersbesluit) van de reeds gerealiseerde nieuwe inrichting langs de kademuur. Er worden dus niet meer parkeerplaatsen opgeheven dan er al met de nieuwe inrichting opgeheven zijn. VERKEERSBESLUIT NA VERSTERKEN KADEMUUR SPAARNE | dat [...]

AFVALSCHEIDING BURGWAL

Eind vorige week hebben inwoners Burgwal een brief van Spaarnelanden in de bus gekregen over containers voor afvalscheiding in de Burgwal. In het komend najaar komen er extra containers voor papier/karton, PBD, gft en etensresten in de Burgwal. Van 25 t/m 29 mei kunnen inwoners de locatieplannen worden ingezien op www.wijscheidenafval.nl. Inwoners kunnen op donderdag as op 28 [...]

IN MEMORIAM RIXTA ROMMEL

Een onbevreesde, stoutmoedige liefhebber! Burgwal buurtvrouw Rixta Rommel is zaterdag 9 mei op 86-jarige leeftijd overleden in het verzorgingscentrum de Rijp in Bloemendaal. Op 14 mei namen familie en vrienden vanwege de corona maatregelen in besloten kring afscheid van deze stoutmoedige levensgenieter. Omdat zij als voormalige buurtgenoot kleur in veel levens van buurtgenoten bracht, een [...]

OPEN JOODSE HUIZEN IN 2020

Landelijk worden in verschillende steden op 3 en 4 mei via Facebook van Open joodse Huizen verschillende verhalen verteld. Voor de details verwijs ik jullie naar de bijgevoegde brief van het Joods Cultureel Kwartier. Wat doen we in Haarlem: NH Nieuws Op de website NHNieuws.nl worden vanaf 30 april tot en met 4 mei dageijks filmpjes [...]

HULP BIJ GELDZORGEN?

***PERSBERICHT GEMEENTE HAARLEM** Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen. Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past. Dan kunt u bij het [...]

BEVRIJDINGSDAG IN DE BURGWAL

DE BURGWALBUURT VIERT 75 JAAR VRIJHEID MET DRAAIORGEL DE COLUMBUS & VROLIJKE VERRASSINGEN! Met de huidige beperkingen, het wegvallen van evenementen en bijeenkomsten, zou Bevrijdingsdag bijna geruisloos zijn voorbijgegaan. Ware het niet dat een paar buurtbewoners i.o.m. de wijkraad de koppen bij elkaar stak om deze belangrijke dag toch een vrolijk tintje te geven in [...]

CAMPAGNE HAARLEM ♥ HAARLEM

Gesloten deuren en anderhalve meter afstand houden: de coronacrisis treft iedereen. Gelukkig zien we dat Haarlemmers elkaar ook op afstand weten te vinden. Coronacrisis of niet, Haarlemse ondernemers en bewoners zitten niet stil. Allerlei mooie, creatieve initiatieven ontstaan. Je favoriete gerecht van je lievelingsrestaurant wordt nu gewoon thuisbezorgd. Nieuwe theatervoorstellingen bekijk je vanaf de bank in [...]

PERSBERICHT GEMEENTE HAARLEM

Gemeente Haarlem werkt vanaf 18 maart uitsluitend op afspraak De maatregelen van de regering tegen verspreiding van het Coronavirus hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente Haarlem. Vanaf woensdag 18 maart 2020 kunnen Haarlemmers alleen met een afspraak in de Publiekshal terecht. Download deze pdf voor meer informatie I am text block. Click [...]

KUNST-EN VAKWERKROUTE AFGELAST

Een berichtje namens de organisatie van 'Kunstroute over de brug en terug': Beste deelnemers, In verband met het Coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten onze kunst- en vakwerkroute ‘Over de brug en terug’ op 19 april a.s. uit te stellen. 19 April is al erg dichtbij en wij vrezen dat de onrust en de gevaren [...]

ENERGIETRANSITIE: INFO-AVOND & WORKSHOPS

UITNODIGING ENERGIETRANSITIE INFO-AVOND De gemeente Haarlem heeft besloten dat we binnen afzienbare tijd 'van het gas af moeten'. Maar het gemeentebestuur beseft terdege dat dit voor woningen in de oude binnenstad nog zo simpel niet is. Natuurlijk kunnen we zelf ook iets doen. En wel, met een redelijk rendement. De Wijkraad Burgwal nodigt jou uit [...]

ONDERSTEUNING BEZWAAR TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING INPERKING SPEELTUIN KERKHOFSTRAAT

College van burgemeester en wethouders van Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem   Burgwal 29 januari 2020 Ondersteuning bezwaren tegen omgevingsvergunning en bezwaar tegen inperken gebruik speeltuin   Geacht college, Op 6 december 2019 heeft u een omgevingsvergunning  2019-02365 verleend voor het ombouwen van een schuur tot 2 zelfstandige woningen, ter hoogte van Burgwal 37 [...]

SUBSIDIE WIJKRAAD 2020 TOEGEKEND

De gemeente heeft onlangs de subsidie voor de wijkraad Burgwal voor het komende jaar toegekend. We zijn nu hard bezig met het plannen en organiseren van activiteiten voor volgend jaar. Hierover hoor je meer tijdens de Nieuwjaarsborrel op 15 januari 2020, waar de hele Burgwal voor is uitgenodigd. Terug naar overzicht

PAND HAGEDIS VERKOCHT

Het pand waarin sportschool De Hagedis is gevestigd, heeft een nieuwe eigenaar. De Hagedis mag in ieder geval tot 1 juli 2020 in het pand blijven. Lees hier voor meer informatie het persbericht. Terug naar overzicht

HET VERHAAL ACHTER…

DE DRIE KEMPHAANTJES VOORGOED VERLEDEN TIJD Herberg De Drie Kemphaantjes is niet meer — en komt ook nooit meer terug. Een van de alleroudste café’s van Haarlem, Spaarnwouderstraat 144, vlakbij de Amsterdamse Poort, staat nu als een ruïne tussen de naburige panden. Het wordt herbouwd, nadat het enkele jaren lang heeft staan verpauperen. Er komt [...]

VOORBEREIDING ECONOMISCHE VISIE

Aanmelden rondetafelgesprekken Economische Visie Haarlem Vorige week zijn de uitnodigingen verstuurd voor de rondetafelgesprekken over de Economische Visie Haarlem. Uitgenodigd zijn betrokken Haarlemse ondernemers die eerder hebben meegedacht met projecten en vraagstukken van de stad. Voor een aantal rondetafelgesprekken kunnen andere geïnteresseerde ondernemers zich ook aanmelden. Wilt u er als toehoorder bij zijn? Aanmelden kan [...]

SAMEN HIER

Voor Welkom Groepen: Laat je matchen met een nieuwkomer! Zo werkt het: Aanmelding Welkom Groep Willen jullie graag als Welkom Groep meedoen? Dan vragen we jullie om een groep te vormen die uit vijf personen bestaat; bijvoorbeeld vrienden, familieleden, collega’s, teamgenoten, jaarclubleden of buren. Jullie belangrijkste rol is om gedurende een jaar op te trekken [...]

THEMA VERGADERING WIJKRAAD BURGWAL 9 OKTOBER

LOCATIE WIJZIGING!!! Voor deze ene keer wordt de presentatie/vergadering gehouden in een andere ruimte van Hello I'm Local. De ingang is in Spaarnwouderstraat 72 (voormalige barier shop). Je kunt nog aanschuiven bij het diner. Stuur een mail naar info@wijkraadburgwal.nl om je aan te melden. EET JE MEE? Voorafgaand aan de bijeenkomst eet het bestuur van [...]

GROENGROEP INITIATIEVEN

Afgelopen periode is de groengroep in de wijk weer nieuw leven ingeblazen. Een drietal enthousiaste wijkbewoners, Edo Salomons, Maartje Breed en Nic Tesser willen voor de Burgwal een goede gesprekspartner zijn van de gemeente, als het om groen in de wijk gaat. WELKE INITIATIEVEN HEBBEN ZE ONTPLOOID Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de [...]

SNEL SLOOP FIETSZNFABRIEK

Het grootste deel van de Fietsznfabriek tussen Oostvest en Houtmarkt wordt zo snel mogelijk gesloopt nadat de laatste tijdelijke gebruikers op 1 oktober zijn vertrokken. Alleen het monumentale pand aan de Houtmarkt en de voorgevel van de voormalige drukkerij aan de Oostvest blijven behouden. Lees meer in dit artikel van het HD!

VLEERMUISONDERZOEK

De gemeente Haarlem wil weten waar vleermuizen voorkomen in de gemeente. Maar het in kaart brengen van deze nachtelijke dieren is erg lastig. Wilt u meehelpen met het vleermuisonderzoek? De sonargeluiden die vleermuizen maken, zijn alleen met een batdetector waar te nemen. Die sonar gebruiken ze vooral bij het vliegen en voedsel zoeken. Als ze [...]

EUROPARLEMENT VERKIEZINGEN

Ook in onze buurt was de verkiezing voor het Europarlement. De landelijke uitslag is nog geheim t/m komend weekend, want we mogen verkiezingen elders in Europa niet met ons resultaat beinvloeden. Maar de uitslag in onze eigen Burgwalbuurt is niet representatief voor de stad en betreft nog geen duizend stemmen (een procentje misschien van het [...]

NIEUWE DEMOCRATIE

Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft voor de gemeente Haarlem aanleiding om het programma Overheidsparticipatie te herijken, zo staat in de startnotitie voor het programma ‘Nieuwe Democratie’. De gemeente wil niet alleen ruimte bieden aan Haarlemmers en initiatieven faciliteren, maar ook samenwerken met Haarlemmers bij het besluitvormingsproces. Onderdeel van het programma is de vraag welke rol [...]

AED – WAT MOET JE DOEN?

Burgerhulpverlening https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/ 6 MINUTEN... De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die [...]

DE AED HANGT!

De AED die is gerealiseerd met giften van buurtbewoners en ondernemers van de Burgwalbuurt, hangt! En wel bij Haakzonwering op de Burgwal 13 aan de muur. Initiatiefnemer Aar-Jan Boer van dit project heeft in de vorige wijkraadvergadering een succesvolle demonstratie gegeven waar hij liet zien hoe het apparaat werkt en uitgelegde wat je moet doen [...]

MINDER TEGELS, MEER GROEN

Gemeente Haarlem, 11 april 2019 Het klimaat verandert. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen daarvan. De verwachting is dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien en dat wij ons tegelijkertijd moeten voorbereiden op lange periodes van aanhoudende hitte en droogte. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er [...]

STRIJD OM HAGEDIS DUURT VOORT

Scherp artikel uit het Haarlems Dagblad van 11-4-2019! Terug naar overzicht

MEEUWENOVERLAST

Last van meeuwen? Kom in actie! 5 april 2019 Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Voorkom dat u dit jaar een nest op uw dak krijgt! Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Daardoor is het lastig voor de [...]

OPENBARE LAADPALEN

Beste wijkraadsleden en leden van andere belangenorganisaties, De gemeente Haarlem wil in 2030 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn en daar past elektrisch rijden bij. Door de realisatie van voldoende openbare laadpalen in een dekkend netwerk faciliteert de gemeente dit. Momenteel staan er 84 openbare laadpalen in de stad, de meeste met twee aansluitingen. Uit [...]

BURGWAL VERKIEZINGSRESULTAAT

Ben jij ook nieuwsgierig naar het stemgedrag van onze Burgwalbuurt? Voor de Provinciale Staten was hier de opkomst 56%. Bij de Waterschapsverkiezing was hier de opkomst 54% (met relatief veel blanco stemmen). Met dank aan Paul Porcelijn voor het insturen van de grafiekjes!   Terug naar overzicht

NIEUWE DEMOCRATIE

INFORMATIE VANUIT DE GEMEENTE HAARLEM ACHTERGROND Vier jaar geleden heeft een werkconferentie plaatsgevonden over de veranderende rol van de wijkraden, en de gevolgen daarvan voor de relatie tussen wijkraden, gemeente, bewoners en ondernemers. Daarin is onder meer een aantal mogelijke rollen van de wijkraden benoemd: faciliteren van bewonersinitiatieven, verbinden van bewoners, verbinden van de wijk [...]

VERSTERKING GROENGROEP GEZOCHT!

Een groene leefomgeving willen we allemaal. Met name ons stadse Burgwalbuurtje kan nog wel wat extra groen gebruiken. Heb jij groene vingers en vind je het leuk om 1 of 2x per jaar een groen intiatief te organiseren? Dan hebben we jou echt nodig. We hebben een Groengroep, maar die kan wat extra versterking gebruiken. [...]

BOUWKUNDIG SPLITSEN & VAKANTIEVERHUUR

Ingezonde brief van de gemeente: Haarlem is een populaire woonstad. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, zonder de leefbaarheid voor de huidige bewoners uit het oog te verliezen. Nieuwe woningen ontstaan niet alleen door nieuwbouw, maar kunnen ook ontstaan door bestaande woningen bouwkundig te splitsen in appartementen. Om er voor [...]

PARKEERVERGUNNING UITZONDERINGEN 2019

Het beleid voor de parkeervergunningen in Haarlem is veranderd. Op 15 november 2018 heeft de gemeente een brief naar bewoners gestuurd die in bezit zijn van een parkeervergunning waarin de uitzonderingen worden toegelicht waar een vergunning voor wordt verleend vanaf 2019. Zie hier pagina 1 van de brief van de gemeente en hier pagina 2. [...]

Aanmelden nieuwsbrief