Het thema handhaven: van zenden en soms ‘klagen’ naar doen en handelen voor de Burgwal.

Handhaven

SCHOUW BURGWAL

SCHOUW WERKGROEP LEEFBAAR BURGWAL & GEMEENTE HAARLEM Op donderdag 20 januari eind van de middag hebben we samen met de gemeente Haarlem een schouw in de wijk gehouden. Tijdens de schouw hebben we geconstateerd dat klachten over verlichting inmiddels zijn opgelost. Ook hebben we vervolgacties bedacht. Denk aan een schouw om te bekijken waar een fietsenstalling [...]

UITVRAAG HANDHAVING

Bij de gemeente komen veel meldingen binnen over overlast, onder andere via de app ‘BuitenBeter’. Deze informatie vormt het uitgangspunt voor de gesprekken die onze werkgroep Handhaving met de gemeente Haarlem voert. De bedoeling van deze gesprekken is het stellen van prioriteiten door de gemeente bij het handhaven. Ook de gemeente kan niet alles tegelijk. [...]

FIETSPARKEERPLAATSEN

De wijkraad Burgwal kreeg een verzoek van een bewoner parkeerplaatsen te vinden voor fietsen. Op zoek naar een oplossing in de wijk kwamen we een ontstellend aantal fietswrakken tegen in fietsenrekken en aan bruggen. Minimaal 50 stuks... Zonder zadel, zonder wiel, met lekke banden en een staat van onderhoud die deed vermoeden dat het hier [...]

ONDERSTEUNING BEZWAAR TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING INPERKING SPEELTUIN KERKHOFSTRAAT

College van burgemeester en wethouders van Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem   Burgwal 29 januari 2020 Ondersteuning bezwaren tegen omgevingsvergunning en bezwaar tegen inperken gebruik speeltuin   Geacht college, Op 6 december 2019 heeft u een omgevingsvergunning  2019-02365 verleend voor het ombouwen van een schuur tot 2 zelfstandige woningen, ter hoogte van Burgwal 37 [...]