img_2713

WIJKRAADVERGADERING 11 SEPTEMBER 2019
Voorafgaand aan de bijeenkomst eet het bestuur om 19.00 uur in Hello I’m Local. Sluit u aan? U kunt samen met ons een ‘daghap’ gebruiken voor € 9 (inclusief brood en water op tafel) Inschrijven kan via  info@wijkraadburgwal.nl

De agenda voor de bewonersbijeenkomst van 11 september 2019, ziet er als volgt uit:

1| Opening en vaststelling van de agenda

2| Terugkoppeling bewonersbijeenkomst Wijkraad van 12 juni 2019
Het verslag staat al even op de site.

3| Informatie en stand van zaken
3a. Hagedis (Aart en Maartje)
3b. Nieuwe democratie en de aanmelding van onze Wijkraad voor het experiment ‘wijkcontract’ (Dick)
3c. Terugblik wijkdiner van vrijdag 28 juni 2019
3d. Voorbereiden gezamenlijke bijeenkomst over ‘energie transitie’ (Hein)
3e. Terug koppeling wijkwandeling van 6 juni met het sociaal team en de voorbereiding van de thema bijeenkomst van woensdag 9 oktober 2019 (Aart)
3f. Uit het OOC van 3 juni, het verslag en de concept startnotitie voor een integrale gebiedsvisie voor de Grote markt staan op de site (Hein)
3g Uitwerking Stichting voor de Wijkraad (Dick)
3h. Wijkkrant met email- actie (Maartje)

4| Plan voor de groenaanpak in de Burgwal
Update groenaanpak in de Burgwal. Informatie hierover is te vinden op de site.

5| Zwaar verkeer
Hoe kunnen we het zwaar verkeer weren uit de Burgwal en het centrum ?

6| Urinoir voor de lieve Vrouwengracht
Over dit initiatief zijn de omwonenden geraadpleegd. Hein koppelt terug en verdere acties worden besproken.

7| Wat verder ter tafel komt.