img_2713

DEMONSTRATIE AED VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING
Woensdag 10 april 2019 om 20.00 uur is er weer een wijkraad vergadering in Hello I’m Local, Spiegelstraat 4 Haarlem. Deze keer gaan we niet vooraf eten, want in plaats daarvan is er om 19.00 uur een demonstratie van de AED- in de wijk door Aart- jan de Boer.

WIL JE DEZE DEMONSTRATIE BIJWONEN?
Schrijf je dan in via info@wijkraadburgwal.nl

AGENDA 10 APRIL 2019
1|OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

2|TERUGKOPPELING BIJEENKOMST WIJKRAAD VAN 13 MAART 2019
Het verslag staat al even op de website.

3| INFORMATIE
Laatste ontwikkelingen Hagedis (door Maartje en Aart);
| Korte presentatie van de ontwikkelingen van de Haarlemse straatinrichting (door Maartje). De volledige presentatie staat op de site;
| Verlichting Houtmarkt, Korte dijk en de Koralensteeg (de laatste stand van zaken door Marian);
| De nieuwe huisvestingsverordening is vastgesteld;
| Voortgang aanpak van de groengroep door Nic Tesser;
| Vrachtwagens in de Burgwal (door Aart)
| Uit het OOC van 1 april (de agenda en de andere vergaderstukken staan op de site) en de
| Actie emailadressen voor info en peiling opvatting bewoners Burgwal (via de site, Nextdoor en een ronde langs de voordeuren).

4| EEN STICHTING VOOR DE WIJKRAAD
Aart, Yvonne en Dick zijn hiervoor bij de notaris geweest, die de stichtingsakte verder voorbereidt. De gemeente gaat de akte reviewen voordat deze wordt gepasseerd. Het voorstel is om vijf leden van de Wijkraad, een plaats te geven in het Stichtingsbestuur. Dit zijn in ieder geval de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Maartje en Marian gaan de andere twee bestuursleden zijn.

Het bestuur van de Stichting kan met twee-derde meerderheid besluiten nemen. Voor het bestuur van de stichting zal een risico- aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Informatie over het ‘waarom’ van een stichting voor de Wijkraad, staat op de site.

5| NIEUWE DEMOCRATIE
Inmiddels zijn er twee rondes stadsgesprekken gevoerd en is er een bezoek gebracht aan de stad Groningen, waar men met een gelote Wijkraad experimenteert. Naar aanleiding van de stadsgesprekken heeft de gemeente een verslag gemaakt met aanbevelingen dat zal meegaan met het voorstel aan de Gemeenteraad van juni dit jaar. Gevraagd wordt naar een reactie op de aanbevelingen uit het verslag.

6| PUBLIEKE LAADPALEN IN DE OPENBARE RUIMTEN VAN DE BURGWAL
Een e-mail bericht van Walter Vroom van de gemeente met informatie hierover, staat op de site.
Ter vergadering kunnen suggesties voor plaatsing worden gedeeld. Deze kunnen later bij de gemeente worden gemeld.

7| WAT VERDER TER TAFEL KOMT